Tehdyt toimenpiteet

Katso lasta

”Katsokaamme rehellisesti: kuinka paljon annamme lapsirahvaalle, pienikasvuisten kansakunnalle, tuolle sorretulle kansalle? Kuinka iso on heidän perintöosansa, miten se tulisi jakaa? Ettemme vain – me, epärehelliset pesänhoitajat – olisi tehneet heitä perinnöttömiksi, ottaneet heiltä sitä, mikä heille oikeuden mukaan kuuluu?”

Nämä Lapsen oikeus kunnioitukseen -kirjan sanat vuodelta 1928 ovat puolalaisen lastenlääkärin Janusz Korczakin. Korczak kuoli Treblinkan keskitysleirillä vuonna 1942, sillä hän päätti paon sijasta seurata lastenkotinsa lapsia kuolemaan.

Pienessä kirjassaan Korczak puhuu vahvasti ja yksinkertaisesti lapsen oikeuksien puolesta. Lapsi on pieni ja avuton, mutta oikeutettu ikänsä mukaiseen hoivaan, arvostukseen ja kunnioitukseen. Lastenkodissa pidettiin jopa yleiset vaalit, ja 20-jäseninen parlamentti päätti talon asioista.

Korczak oli edelläkävijä ja hänen ajatuksensa edelleen ajankohtaisia.

 

Viimeisin perhesurma on järkyttänyt monia. Tässä lehdessä puhutaan paljon lapsista ja resursseista, joita he saavat tai eivät saa, kunnioituksesta ja rakkaudesta, jota heille osoitetaan tai sitten ei. Lapsen ensisijaisia voimanlähteitä ovat vanhemmat, mutta jos he eivät osaa tai jaksa, tarvitaan muita aikuisia. Yhä useammin huostaan otetusta lapsesta voi huolehtia myös joku lähisukulainen. Suunta on hyvä.

Kukaan meistä ei kasva itsetunnoltaan ja rakastamisen kyvyltään terveeksi aikuiseksi, ellei hän saa tuntea hyväksyvän katseen lämpöä ja voi luottaa siihen, että ainakin tämä oma ihminen toivottaa minut tervetulleeksi elämään. Mitä aikaisemmin tämä luottamus rakentuu, sitä parempi. Onnellinen varhaislapsuus tyydyttää pienen ihmisen riippuvuuden ja läheisyyden tarpeen ja antaa hänelle levollisen kokemuksen ymmärretyksi tulemisesta.

 

Kirkossa puhutaan lapsista Jumalan lapsina. Lapsi on Jumalan ihminen siinä kuin vanhempansakin. Se merkitsee sitä, ettei lasta eikä aikuista saa alistaa mielivallan alle ja riistää häneltä hyvän elämän edellytyksiä. Lapsella on myös oikeus omaan tiehen ja omaan elämään. Siksi vanhemmat tekevät hyvin, jos he kaiken tuen lisäksi kannustavat lapsessaan etsimisen ja oman elämän kunnioittamisen mieltä.

Rukous lapsen puolesta on myös hyvä teko. 

Marja Kuparinen
Toimituspäällikkö

Lisää juttuja aiheesta: