Sijainti: Etusivu / Kirkko ja kaupunki / Kirkko ja Kaupunki: Arkisto / Lähetysrahojen jako menossa uusiksi
Tehdyt toimenpiteet

Lähetysrahojen jako menossa uusiksi

Älä alistu -kampanjaan osallistunut Kansanlähetys on jäämässä ilman verovaroista jaettavia avustuksia.

Tukea jaossa. Seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto jakoi viime viikolla reilut 600 000 euroa rahaa lähetysjärjestöjen projekteihin. Kansanlähetys jäi toistaiseksi tuetta, koska se osallistui seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kyseenalaistavaan, nuorille suunnattuun kampanjaan. Kuva: Janne Kuisma

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto laittoi viime viikolla jäihin projektimäärärahan Kansanlähetyksen lähetystyöhankkeille. Yhteinen kirkkoneuvosto ei vielä täysin evännyt tukea, vaan haluaa ennen lopullista päätöstä kuulla Kansanlähetyksen johtoa.

Helsingin seurakunnat jakavat vuosittain projektiavustuksia lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan. Kansanlähetys anoi yhteensä 133 000 euroa hankkeisiinsa. 

Aikaisemmin tuki on evätty Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä (Sley) sen naispappeuden vastaisen linjan vuoksi.

 

Helsingin seurakuntayhtymän ja Kansanlähetyksen edustajien välinen neuvottelu toteutunee pääsiäisen jälkeen. Tavoitteena on, että seurakuntayhtymä saa selvityksen Kansanlähetyksen linjasta.

Helsingin yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen viittaa kirkkoneuvoston aiemmin tekemään julkilausumaan, jonka mukaan seurakuntayhtymä ei tue toimintaa, joka ei kunnioita kristillisen lähimmäisenrakkauden edellyttämiä perusihmisoikeuksia. Yhteisen kirkkoneuvoston mukaan Kansanlähetyksen osallistuminen Älä alistu -kampanjaan olisi merkki siitä, että järjestö syrjii seksuaalisia vähemmistöjä.

– Rahanjako edellyttää sitä, että olemme Kansanlähetyksen kanssa samoilla linjoilla, sanoo Miettinen.

 

Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Timo Rämä on tyytyväinen pöydällepanoon.

– On tärkeää, että meitä kuullaan ennen kuin neuvosto tekee päätöksen. Nyt vallitsevan väärinkäsityksen mukaan emme ole toimineet lähimmäisenrakkauden mukaisesti. Tästä olemme valmiit keskustelemaan.

Pentti Miettinen linjaa, että seksuaalisten vähemmistöjen kohtelu on eettinen kysymys, ei opillinen.

– Suomen lainsäädännön mukaan homoseksuaalisuus ei ole rikos eikä sairaus, ja kirkko luonnollisesti noudattaa tätä lakia ja järjestystä.

Rämä puolestaan pitää kysymystä sekä opillisena että eettisenä, ja näin todetessaan hän kertoo yhtyvänsä piispainkokouksen mietintöön.

– Homoseksuaalinen taipumus on eri asia kuin sen toteuttaminen. Opillisissa asioissa kirkkoa sitoo yhteiskunnallista lainsäädäntöä enemmän Pyhä Raamattu, sillä kirkkojärjestyksessä lukee, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava sen mukaan.

 

Helsingin seurakunnat jakavat vuosittain kolme prosenttia arvioitujen verotulojen kokonaissummasta lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Tuosta kolmesta prosentista yhteinen kirkkovaltuusto jakoi viime joulukuussa suorana talousarvioavustuksena 2,4 prosenttia, yhteensä 2 058 313 euroa.

Lopuista 0,6 prosentista yhteinen kirkkoneuvosto jakoi viime viikolla 607 900 euroa projektiavustuksina. Kirkkoneuvosto varasi myös 83 787 euroa jaettavaksi myöhemmin tämän vuoden aikana lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan.

Yhteensä Helsingin seurakunnat jakavat tukea lähetysjärjestöille talousarviomäärärahana ja projektirahana 2,75 miljoonaa euroa.

Ulla Lötjönen ja Tommi Sarlin

Tukea jaettiin näin:

– Suomen Lähetysseuran lähetyskentillä tapahtuvaan koulutukseen, kirkkojen omaehtoisuuden tukemiseen sekä rakennus- ja korjaushankkeisiin.
– Kirkon Ulkomaanavun kehittämishankkeisiin Haitissa ja Perussa.
– Suomen Pipliaseuran raamatunkäännöstyöhön Afrikassa ja Venäjällä.
– Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien radiolähetystyöhön Kyproksella ja Intiassa.
– Martinus-säätiölle Pohjois-Namibiassa sijaitsevan sairaalan peruskorjaukseen.
– Evankelis-luterilaiselle Lähetysyhdistys Kylväjälle muun muassa Bulgariassa, Mongoliassa tehtävään työhön.
– Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetyksen tuki jäädytettiin. 

 

Lisää juttuja aiheesta: