Sijainti: Etusivu / Kirkko ja kaupunki / Kirkko ja Kaupunki: Arkisto / Onko tässä Jeesuksen kuva?
Tehdyt toimenpiteet

Onko tässä Jeesuksen kuva?

Torinon käärinliinassa oleva miehen hahmo on Jeesus, väärennöksiin erikoistunut tutkija Juha Hiltunen sanoo.

Kiistelty liina. Torinon käärinliinassa erottuu heikosti miehen hahmo, joka tulee selvemmin näkyviin valokuvan negatiivista. Hahmon molemmin puolin liinassa näkyy tulipalon jälkiä. Kuva:Deloche Lissac/Godong/Corbis/SKOY

Torinon käärinliina on yli neljä metriä pitkä pellavakangas, jossa uskotaan näkyvän ristiinnaulitun miehen kuva. Torinon liinaksi vaatetta kutsutaan, koska sitä säilytetään Torinon katedraalissa. Jotkut tutkijat ovat vakuuttuneita, että kyseessä on Jeesuksen hahmo. Epäilijöiden mielestä kyseessä on taidokas keskiaikainen väärennös.


Oulun yliopiston dosentti Juha Hiltunen on kulttuurihistorioitsija ja antropologi, joka on Suomessa ehkä perusteellisimmin perehtynyt käärinliinatutkimukseen. Hän uskoo, että Jeesus haudattiin Torinon käärinliinaan.

 

Piispa Sippo: Väärennös olisi pettymys. 

Suomen katolisen kirkon piispan Teemu Sipon mukaan Torinon käärinliina on pyhäinjäännös eli reliikki, jota kunnioitetaan. Käärinliinaa säilytetään Torinon katedraalissa, jossa sitä näytetään kansalle seuraavan kerran keväällä.
Haudattiinko Jeesus teidän mielestänne tähän liinaan?
– Lukemani ja kuulemani perusteella olen vakuuttunut siitä, että niin sanottu Torinon käärinliina on mitä todennäköisimmin Jeesuksen käärinliina.
Mitä liina merkitsee teille?
– Liina ei merkitse minulle niinkään jotakin todistetta, vaan pikemmin uskon vahvistusta.
Jos käärinliina on väärennys, mitä se merkitsisi katoliselle uskolle?
– Käärinliina ei ole ainoa asia, joka kertoo Jeesuksen elämästä, kuolemasta tai ylösnousemuksesta. Siksi sen epäaitous olisi kyllä pettymys, muttei merkitsisi uskon kumoutumista.

Mitä Torinon käärinliinan kuva kertoo siihen kääritystä miehestä?
– Se kertoo ennen kaikkea julmasta kuolintavasta, johon on liittynyt ankara ruoskiminen sekä ristiinnaulitseminen. Laajat tutkimukset ovat osoittaneet, että kaikki liinan kuvaan liittyvät yksityiskohdat ovat sopivat yhteen evankeliumeissa kerrottujen seikkojen kanssa.
Käärittiinkö Jeesus tähän liinaan?
– Niin perimätieto ja nykytutkimus mitä ilmeisimmin todentavat.
Mikä todistaa, että Jeesus haudattiin juuri tähän liinaan?
– Tätä tietoa on nykyisin olemassa paljon. Ensinnäkin perimätieto yhdistää käärinliinan Jeesukseen. Toiseksi kaikki nykytieteen menetelmät osoittavat, että kyseessä on aito esine.
– Vainajan kuolemaan liittyvissä yksityiskohdissa on piirteitä, jotka sopivat historiassa vain yhteen henkilöön. Hänen päässään on ollut piikkikruunu ja hänen kylkensä on puhkaistu, mikä ei ollut tavanomainen tapa varmistaa ristiinnaulittujen kuoleminen. Sellainen oli niin sanottu crurifragium eli sääriluiden murskaaminen, mitä ei tässä tapauksessa tehty. Evankeliumeissa kerrotaan, että Jeesuksen kanssa ristiinnaulituille ryöväreille tehtiin niin kuin tapa oli.
Mitkä ovat tärkeimmät tutkimukset, jotka puhuvat tämän puolesta?
¬– Edellisten lisäksi minua vakuuttaa muun muassa liinaan piirtyneen kuvan mystinen syntytapa, jota tiede ei kykene selittämään. Hautajaiskukkien siitepöly pään ympärillä on kukista, joita kasvaa vain Jerusalemin ympäristössä. Ne kukkivat keväällä pääsiäisen aikaan.
– Käärinliinan miehen jalkapohjissa ja käärinliinan selkäosan nurjalla puolella on harvinaista travertiini-argoniitti-kiviainesta. Samaa kiviainesta oli Jerusalemin kaduilla ja haudoissa. Lisäksi vainajan silmillä on heikosti erottuvat lituus lipton -kolikot, jotka on voitu tunnistaa Pontius Pilatuksen lyömiksi rahoiksi vuosilta 29 ja 30.
 Mitkä asiat puhuvat sen puolesta, ettei liina liity Jeesukseen?
– Käytännössä enää mikään ei viittaa muuhun kuin siihen, että kyseessä on aito esine kahden vuosituhannen takaa ja että siihen haudattu vainaja oli historiallinen henkilö nimeltä Jeesus Nasaretilainen.

 

Juha Hiltusen Käärinliinan arvoitus -tietokirja vetää vertoja varmasti monelle dekkarille. Käärinliinatutkimus on selvästikin kovaa tiedettä, johon maallikon on paha ottaa kantaa. Tutkijat puhuvat vakuuttavasti sekä aitouden että epäaitouden puolesta. Viimeksi lokakuussa uutisoitiin, että italialainen tutkijaryhmä oli osoittanut käärinliinan kuvan olleen väärennöksen.
Mutta onko suurta väliä sillä, lepäsikö Jeesuksen ruumis juuri tähän liinaan käärittynä vai ei? On huikeaa ajatella, että näin voisi olla. Silti usko syntyy tai kuolee myös ilman tätä kiehtovaa liinaa.

Voiko kyseessä olla väärennös?
– Torinon käärinliina vainajahahmoa ei ole kyetty toteuttamaan millään tavoin keinotekoisesti. Väärennösteorioiden kaksi viimeistä oljenkorttakin on kumottu uusimmissa tutkimuksissa. Ensinnäkin sille vuonna 1988 tehty radiohiiliajoitus on osoittautunut epäonnistuneeksi. Tämän on julkisesti myöntänyt vastikään joukko eläkkeelle jääneitä kyseisten radiohiiliajoituslaboratorioiden asiantuntijoita.
– Toisekseen niin sanottu Troyesin piispan muistio vuodelta 1389, jossa Lireyssä esiintuotua käärinliinaa väitetään maalatuksi väärennökseksi, on osoitettu väärennökseksi. Sen laativat eräät katoliset kirkonmiehet 1900-luvun alussa, jotta voisivat kumota väitteitä käärinliinan aitoudesta.
Jos liina kuitenkin on väärennös, niin mikä voisi olla motiivi?
– Väärennös olisi tehty kaiketi samasta syystä kuin yleensä keskiajalla eli tarkoituksena olisi ollut kartuttaa kirkkojen ja hiippakuntien varantoa ja valtaa arvokkaalla pyhäinjäännöksellä.

Miten miehen kuva on syntynyt liinaan?
– Tämä on yhä yksi Torinon käärinliinan suurimpia salaisuuksia. Erilaisia teorioita kuvajaisen synnystä on kyllä esitetty, mutta mikään niistä ei vastaa aukottomasti mysteeriin.

Suosituin teoria on niin sanottu koronapurkausteoria. Se on pallosalamaa muistuttava voimakas energiapurkaus, joka tapahtuu niin nopeasti ja sellaisella taajuudella, ettei liina itsessään vahingoitu, mutta jättää liinaan kuin valokuvan kaikesta liinalla tai sen sisällä olevasta niin ruumiista, hautajaiskukista kuin jopa silmillä olevista kolikoista.
Kuinka tieteellisesti käärinliinaa on tutkittu?
– Torinon käärinliina on tarkimmin tutkittu menneisyyden esine, joka on olemassa. Sindonologia eli vanhoja hautavaatteita tutkiva tieteenhaara noudattaa kaikkia tieteen periaatteita. Sen tuloksia julkaistaan arvovaltaisissa tiedelehdissä vertaisarviointien jälkeen.
Millaista tutkimusta käärinliinasta tullaan tekemään?
– Torinon käärinliinalle omistautuva tutkimus ja tutkijoiden määrä monipuolistuu ja laajenee koko ajan. Sitä voi hyvin verrata vaikkapa televisiosta tuttujen rikossarjojen tutkimustyöhön. Kyseessä on pitkälle niin sanotusta C.S.I.- eli crime scene investigation -työstä. 
Milloin käärinliina mainitaan historiassa ensimmäisen kerran?
– Torinon käärinliinana tämä reliikki on tunnettu vuodesta 1578 saakka, jolloin sen omistava Savojien ruhtinassuku toi sen Torinon katedraalin. Sitä ennen he olivat säilyttäneet sitä Ranskan Chamberyssä 1400-luvun puolivälistä saakka. Tätä ennen se oli muun muassa Ranskan Besanconissa ja Lireyssä. Tavallisesti sitä on kutsuttu liinaksi, jonka ”kuvajainen ei ole käsin tehty”. Sitä on aina kunnioitettu mystisenä kankaana, johon Jeesuksen hahmo on piirtynyt.

Mistä liina löytyi?
– Tähän voidaan vastata kaksivaiheisesti. Se löydettiin sunnuntai-aamuna 9. huhtikuuta vuonna 30 Jerusalemin vanhan kaupunginmuurin takana sijaitsevalta ylimysten hautausmaalta. Paikalla oli Joosef Arimatialaisen omistama kalliohauta. Hauta sijaitsi nykyisen Pyhän Haudan kirkon rotundan alla. Sieltä sen ottivat haltuunsa opetuslapset Johannes ja Pietari. Liinaa säilytettiin tarkoin vartioituna Siionin vuorella alkuseurakunnan huomassa vuoden 66 juutalaiskapinaan asti.
– Seuraavan kerran käärinliina löydettiin Ranskan Lireystä vuoden 1354 vaiheilla, jonka jälkeen sen historia on aukoton. Tutkimukset ovat voineet vahvistaa myös näiden tapahtumien välihistorialliset reitit: se kulkeutui Jerusalemista Pellan ja Antiokian kautta Edessaan, sieltä edelleen Konstantinopoliin ja myöhemmin Ateenan kautta Ranskaan.
Kuinka suuri merkitys liinan aitoudella on kristitylle?
– Vastaus riippuu siitä, olemmeko Johanneksia vai Tuomaita. Voimme koskettaa liinalla niitä kohtia, jossa on naulojen ja vainajan kyljen puhkaisseen keihään jälki. Voimme toimia siis vähän samoin kuin epäilevä opetuslapsi Tuomas aikoinaan.
 Mikä sinua kiehtoo eniten käärinliinatutkimuksessa?
– Sen monipuolisuus ja nykytiedon nojalla sen teoreettinen harmonia, mikä tukee perimätietoa.

Tommi Sarlin

Lisää juttuja aiheesta: