Sijainti: Etusivu / Vantaan Lauri / Vantaan Lauri: Arkisto / KIRKON JA KANSAN MARIA
Tehdyt toimenpiteet

KIRKON JA KANSAN MARIA

Jaakko Kaartinen-Koutaniemi

Euroopan lippu on Marian sininen ja sen kaksitoista tähteä löytyvät myös Maria-aiheisista maalauksista kiertämästä Marian päätä. Neitsyt Maria, Jumalan synnyttäjä ei silti ainakaan vielä ole onnistunut yhdistämään Eurooppaa helmaansa. Marian asema on ehkä hankalin ongelma kirkkojen lähentymisen tiellä.

teema11.jpg
teema11.jpg
teema11.jpg
teema11.jpg
teema11.jpg
teema11.jpg
teema11.jpg
teema11.jpg


Suomen kirkoissa vietetään sunnuntaina 25.3. Marian ilmestyspäivää. Luukkaan evankeliumin mukaan Marialle ilmestyi enkeli Gabriel tuoden mukanaan uutisen raskaudesta, Jeesuksen syntymästä ja erityisestä asemasta ja tehtävästä. Joosef-nimiselle miehelle kihlatusta Maria-tytöstä tuli Jumalan valitsema pyhä äiti.

Raamatun kertomuksissa sivulle jääneestä Mariasta tuli vuosisatojen saatossa roomalaiskatolisen kirkon vahva peruspilari. Roomalaiskatolilaisille Marian asema on niin tärkeä, ettei kirkkoa edes voisi ajatella ilman häntä. Marialla on merkittävä rooli myös ortodoksisessa kirkossa, missä rakastetun Jumalan äidin ikonit kuuluvat ihmisten jokapäiväiseen arkeen. Luterilaisuudessa Marialle ei ole löytynyt samanlaista itsestään selvää roolia.

Teologian lisensiaatti Jyri Komulaisen mukaan Maria ei ollut Martti Lutherille kuitenkaan etäinen eikä uskonpuhdistustakaan tehty Marian kunnioittamisen hinnalla. Vielä tunnustuskirjoissakin Maria hyväksytään "Jumalan äidiksi, puhtaaksi ja pyhäksi neitsyeksi, joka voi rukoilla seurakunnan puolesta".

HERRAN NÖYRÄ PALVELIJA
Komulainen muistuttaa, että Martti Luther jopa kirjoitti Raamatun ääneenluetuimmasta kohdasta, Marian ylistyslaulusta eli Magnificatista uskonpuhdistuksen alkuvuosina selitysteoksen, jossa hän kuvaa Mariaa esikuvalliseksi uskovaiseksi. Lutherin mielestä Marian elämässä toteutuu nöyrä mutta luja usko. Luterilaisen mariologian, eli Mariaa koskevan opin aines löytyy vaikkapa poikaansa ja opettajaansa ristille saakka uskollisesti seuraavan äidin asenteesta.

Lutherin Maria-kuva ei ole ristiriidassa luterilaisen ristin teologian kanssa, vaan päinvastoin luonteva osa sitä. Lutherin Maria on Herran palvelija, tavallinen nainen, jonka Jumala valitsee ainutlaatuiseen tehtävään.

Arkisessa luterilaisuudessa Maria kuitenkin pääsee esille vain jouluseimen ääressä. Kirkossa Marialle ei oikein tunnu löytyvän sijaa, ei myöskään kirkon perinteisten herätysliikkeiden uskonnollisuudessa.

- Varmaankin on käynyt niin, että Lutherin ja muiden reformaattoreiden ajatuksia kavennettiin vuosien kuluessa, kun protestantit etsivät omaa kirkollista identiteettiä. Pyhimysten ja Marian aseman tietoinen ja voimakas kaventaminen on ollut erillisyyden hakemista katolisuudesta, Komulainen arvelee.

Kun kristittyjen joukossa nyt etsitään ekumenian ja lähentymisen mahdollisuuksia, Marian rooli on yksi ongelma yhteyden saavuttamisen tiellä.

KUINKA KAUNIS OLETKAAN MARIA
Come sei bella Maria - Kuinka kaunis oletkaan Maria, on italialaisen Radio Maria -aseman mottona. Radio Maria lähettää joka päivä aamusta iltaan Maria-aiheista ohjelmaa. Useimmat Italian 1500 pyhiinvaelluspyhäköstä ovat Maria-aiheisia. Länsimaisen taiteen käsitellyin yksittäinen aihe on neitsyt Maria.

Jyri Komulainen sanoo, että Maria-hurskaus on erottamaton osa katolista elämää. Sen läpitunkevuudesta katolisissa maissa on vaikea saada edes käsitystä käymättä paikan päällä. Esimerkiksi Lourdesissa, joka on kuuluisin niistä paikoista, jossa Marian kerrotaan ilmestyneen, käy vuosittain peräti viisi miljoonaa ihmistä.

Luterilaisessa kirkossa on vanhoista Maria-aiheisista pyhistä jäljellä enää marianpäivä ja kynttilänpäivä. Almanakasta löytyy kuitenkin lisäksi heinäkuun alussa vietettävä Marian nimipäivä ja Marjatan nimipäivä elokuussa.

- Siellä mariaaninen hurskauselämä vyöryy päälle täysin vastustamattomana. Kun vierailin Lourdesissa, huomasin, miten suurta vierautta luterilaisena voi tuntea katolista uskonelämää kohtaan. Siihen ei tunnu löytyvän mitään kosketuspintaa.

Komulaisen mukaan Marian asema on katolisuudessa kuitenkin kaksinainen. Virallisissa kannanotoissa ollaan pidättyväisempiä ja esimerkiksi uudessa katolisessa katekismuksessa Mariaa koskeva aines on sijoitettu osaksi kirkko-oppia. Käytännössä se tarkoittaa, että Maria on samansuuntaisessa asemassa kuin Lutherillakin. Katolisessa kansanuskossa Mariaa sen sijaan pidetään todellisena Taivaan Kuningattarena.

Monet roomalaiskatolilaiset pettyivät riemuvuoden aikana, kun paavi ei vielä julistanutkaan Mariaa virallisesti "kanssalunastajaksi", Kristuksen tavoin välittäjäksi ihmisten ja Jumalan välillä. Yli neljä miljoonaa katolista oli pyytänyt tätä paavilta, mukana oli 500 piispaa, 42 kardinaalia ja Äiti Teresa.

Kirkkojen välisen yhteistyön kannalta katolisen kirkon virallinen Maria-näkemys ei ehkä olekaan luterilaisille niin vaikea pähkinä kuin arkisen katolisen kansanhurskauden Maria.

TAIVAALLINEN LEPYTTÄJÄ
Katolisen kansanhurskauden Maria-kuva on muovautunut jo keskiajalla.

- Kristus piirtyi uskovaisten ajattelussa ennen kaikkea tuomarina, joten hänen äidistään muodostui kuin vastineeksi taivaallinen lepyttäjä, Mater Misericordiae eli "laupeuden äiti". Marian rooli on vahvistunut aina suurten uhkien alla, esimerkiksi 1800-luvun Ranskassa, kun kirkko oli joutunut ahdinkoon valtion erotessa kirkosta, Komulainen kertoo.

Marian ylistyslaulu

Silloin Maria sanoi:

- Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,

minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani,

sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa.

Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi,

sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja.

Hänen nimensä on pyhä,

polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa

niille, jotka häntä pelkäävät.

Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja,

hän on lyönyt hajalle

ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään.

Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan

ja korottanut alhaiset.

Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin,

mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois.

Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista,

hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa

Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan,

niin kuin hän on isillemme luvannut.

Keskeisimmän Maria-rukouksen Ave Marian tuntevat varmasti nimeltä lähes kaikki ja se on mariaanisen hurskauselämän keskeinen osa. Sen rinnalle kuuluvat muun muassa ruusukkorukous, johon sisältyy 15 Marian elämästä irrotettua mysteeriä, sekä miljoonat pienet ja suuremmat Maria-patsaat, kuvat ja korut, alttarit teiden vierillä ja katusyvennyksissä.

Viime vuosina on Suomen luterilaisessa kirkossa ilmennyt uutta kiinnostusta Mariaa kohtaan muun muassa hiljaisuuden retriittien kautta. Näyttää siltä, että suomalaiset sittenkin kaipaavat jotakin katolisuuden jokapäiväisestä Pyhän Äidin läheisyydestä.

Jyri Komulainen on kuitenkin aavistuksen kriittinen suomalaista Maria-renessanssia kohtaan.

- Maria Taivaan Kuningatar on hyvin kaukana luterilaisesta ja myös Latinalaisen Amerikan vapautuksen teologian köyhästä Mariasta. On teologisesti ongelmallista, jos kritiikittömästi ryhdytään ottamaan vaikutteita jostakin itselle etäisestä traditiosta. Minulla on se käsitys, että hiljaisuuden retriiteissä Mariaa, jota etsitään esimerkiksi taizelaulujen ja ikonien kautta, ajatellaan yhtenä pyhän kohtaamisen kanavana.

Komulainen on sitä mieltä, että kirkkojen lähentymisen kannalta parempi ratkaisu olisi etsiä yhteyttä uudelleentulkitun köyhän Marian ja ristin teologian suunnalta. Katolisen kansanhurskaudenkin Maria-kuvassa on niin paljon elementtejä tällaisesta Mariasta, että jonkinlaista kohtaamista voisi tapahtuakin.

Marian ihmeellinen matka syrjäkylän tytöstä Taivaan Kuningattareksi.

Marian ilmestys

ENSIMMÄINEN JOULU


KIRKON SYNTYESSÄ


VIRALLINEN TUNNUSTUS
Efeson kirkolliskokouksessa vuonna 325 Marian erityisasemalle annettiin ensimmäinen virallinen tunnustus. Hänet dogmatisoitiin Jumalan synnyttäjäksi, Theotokokseksi. Marian siis myönnettiin olevan Jumalan äiti. Khalkedonin kirkolliskokouksessa vuonna 451 Neitsyt Marian äitiydelle sekä äidin ja lapsen väliselle rakkaudelle annettiin lisävahvistus.

VÄHÄPÄTÖISTEN SUOJELIJA


VAPAA PERISYNNISTÄ


MARIA ILMESTYY


MARIA ILMESTYY JÄLLEEN
Vuonna 1917 Fatimassa, Portugalissa Maria ilmestyy kolmelle lapselle ja sen jälkeen esimerkiksi 1981 Medjugorjessa entisen Jugoslavian alueella, missä ilmestykset jatkuvat edelleen. Marian Fatiman ilmestyksessä antaman kolmiosaisen profetian viimeinen osa julkistettiin viimein vuonna 2000. Roomalaiskatolinen kirkko on hyväksynyt 2000 vuoden aikana tapahtuneeksi noin tuhat Marian ilmestystä.

TAIVAASEEN OTETTU


Lisää juttuja aiheesta: