Sijainti: Etusivu / Vantaan Lauri / Vantaan Lauri: Arkisto / Vantaan kouluissa opetetaan kuutta eri uskontoa
Tehdyt toimenpiteet

Vantaan kouluissa opetetaan kuutta eri uskontoa

Tapio Paljakka opettaa krishna-uskontoa Divja Soodille Länsimäen koulussa.

Vantaalaisista peruskoululaisista 81 prosenttia opiskelee koulussa evankelisluterilaista uskontoa. Noin 9 prosenttia oppilaista opiskelee elämänkatsomustietoa ja noin 6 prosenttia islamia. Lisäksi Vantaalla opetetaan ortodoksista, katolista, buddhalaista ja krishna-uskontoa.

Kunta on velvollinen järjestämään opetusta, jos vähintään kolme uskontokuntaan kuuluvaa oppilasta sitä vaatii. Ryhmässä voi olla oppilaita eri kouluista.

Pieni osa peruskoululaisista ei kuitenkaan osallistu ollenkaan katsomusaineiden opetukseen, eivät edes uskontokuntiin kuulumattomille tarkoitetuille elämänkatsomustiedon tunneilla.

Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että huoltajat eivät pääse yhteisymmärrykseen, mitä katsomusainetta lapselle opetetaan. Tuolloin koulu järjestää oppilaille korvaavaa toimintaa, joka tapahtuu muun opetuksen yhteydessä, kertoo opetuspäällikkö Tapio Lahtero Vantaan sivistysvirastosta.

Osalle oppilaista uskonnontunnit järjestyvät omassa uskonnollisessa yhteisössä. Esimerkiksi Jehovan todistajat, helluntailaiset tai mormonit opettavat usein uskontoa lapsilleen omassa seurakunnassaan.

Pätevöityminen ei ole aina mahdollista

Suuri osa muun kuin luterilaisen uskonnon opettajista on epäpäteviä tehtäväänsä. He voivat opettaa lukuvuoden kerrallaan, mutta virkaan heitä ei voida valita.

Yritämme aina löytää tehtäviin sopivimmat toimijat, mutta kaikkein pienimpiin ryhmiin on haastavaa löytää päteviä opettajia, Tapio Lahtero sanoo.

Ollakseen pätevä opettajan tulee suorittaa ylempi korkeakoulututkinto, johon kuuluu opetettavaa ainetta ja pedagogiset opinnot.

Kaikkia aineita ei ylipäätään ole mahdollista opiskella yliopistossa Suomessa, Lahtero huomauttaa.

Vaikka uskonnonopetuksen tulee olla tunnustuksetonta, osa helsinkiläisistä ja turkulaisista muslimivanhemmista on ollut tyytymättömiä opetukseen, koska islaminopettaja ei ole ollut muslimi. Vantaalla tällaista keskustelua ei ole syntynyt. Toistaiseksi opettajat kuuluvat itse siihen uskontokuntaan, jonka mukaista katsomusainetta opettavat.

Islamin opettajien suhteen tilanne on kohenemassa. Useat määräaikaiset opettajat ovat suorittaneet pedagogisia opintoja. Helsinki, Vantaa ja Espoo ovat yhdessä kannustaneet opettajia pätevöitymään tehtäviinsä.

Opettajana eri-ikäisille

Tapio Paljakka opettaa krishna-uskontoa pääkaupunkiseudun kouluissa. Hän on pätevöitynyt opettajaksi liikkeen omassa korkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa suoritetuissa opinnoissa.

Krishnatietoisuus on hindulaisuuteen pohjautuva uskonto, johon lasketaan kuuluvan maailmassa 250–400 miljoonaa ihmistä. Kaikkiaan krishnatietoisuus on 30 vantaalaisen peruskoululaisen uskonto. Joskus tunnilla on yksi oppilas, joskus viisitoista eri ikäistä koululaista.

On haastavaa pitää tuntia ryhmälle, jossa on oppilaita jokaiselta luokka-asteelta, kertoo Paljakka.

Lisää juttuja aiheesta: